Limba site-ului:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Al IV-lea Congres Naţional de Ftiziopneumologie

Înregistrare

Genericul: "Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice"

Organizat de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Societatea de Ftiziopneumologie din R. Moldova, Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Chişinău
1 şi 2 octombrie 2009

Al IVlea Congres Naţional de Ftiziopneumologie consacrat jubileului de 50 ani al Institutului de Ftiziopneumologie din Republica Moldova, cu genericul "Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice" se va desfasura la Chisinau in perioada 1-2 octombrie, curent.

La lucrarile Congresului vor participa savanti şi diplomaţi din străinătate.

In cadrul evenimentului vor fi puse în discuţie probleme actuale privind etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice.

Lucrarile ştiintifice ale Congresului vor fi editate într-un volum de teze.